kcjf.net
当前位置:首页 >> 村居 古诗带拼音 >>

村居 古诗带拼音

村居的古诗拼音 村居 cun ju(清 高鼎gao ding) cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān 草长莺飞二月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān 拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo 儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān 忙趁东风放纸鸢.

村居 cun ju(清 高鼎gao ding) cao chang ying fei er yue tian 草长莺飞二月天,fu di yang liu zui chun yan .拂堤杨柳醉春烟.er tong san xue gui lai zao ,儿童散学归来早,mang chen dong feng fang zhi yan.忙趁东风放纸鸢.

村居古诗带拼音: cǎo zhǎng yībaing fēi èr yuè tiān, 草长莺飞二月天, fú dī yáng liǔ zuì chūdun yān. 拂堤杨柳醉春烟. ér tóng sàn xué guī lái zǎo, 儿童散学归来早, máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān. 忙趁东风放纸鸢. 《村居》是清代

cǎo zhǎng yīng fēi èr yuè tiān,草长莺飞二月天,fú dī yáng liǔ zuì chūn yān.拂堤杨柳醉春烟.ér tóng sàn xué guī lái zǎo,儿童散学归来早,máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān.忙趁东风放纸鸢.译文:草木生长鸟儿飞舞的杨春二月时节,轻

村居 cun ju(清 高鼎gao ding) cao chang ying fei er yue tian草长莺飞二月天,fu di yang liu zui chun yan .拂堤杨柳醉春烟.er tong san xue gui lai zao ,儿童散学归来早,mang chen dong feng fang zhi yan.

cūn jū村居fēi é gù gù pū dēng guāng,fēng yǔ xiāo xiāo dǎ zhǐ chuāng.飞蛾故故扑灯光,风雨萧萧打纸窗.rén wéi guān fāng sāo bái shǒu,hǔ lái cūn luò dù qīng jiāng.人为官方搔白首,虎来村落渡清江.yuán tí lěng rì shuí jiā mèng,gù guó chóu qiān jǐ qū cháng.猿啼冷日谁家梦,故国愁牵几曲肠.lí jú hé zēng yōu zhàn fá,yè tiān hán ruǐ chèn chóng yáng.篱菊何曾忧战伐,夜添寒蕊趁重阳.

qīng píng lè cūn jū 清平乐村居sòng dài : xīn qì jí 宋代:辛弃疾máo yán dī xiǎo , xī shàng qīng qīng cǎo .茅檐低小,溪上青青草.zuì lǐ wú yīn xiāng mèi hǎo , bái fàshéijiā wēng ǎo ?醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?dà ér chú dòu xī dō

村居 【清】 高 鼎 草长莺飞二月天, 拂堤杨柳醉春烟. 儿童散学归来早, 忙趁东风放纸鸢. 【译文】农历二月,村子前后青草渐渐发芽生长,黄莺飞来飞去.杨柳披着长长的绿枝条,随风摆动,好像在轻轻地抚摸着堤岸.在水泽和草木间蒸发的水气,烟雾般地凝聚着.杨柳似乎为这浓丽的景色所迷醉了.村里的孩子们放学以后,一路上没什么耽搁,回家挺早,赶忙趁着东风劲吹的时机,把风筝放上蓝天.

去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:踢踢爸爸1.:,.,.2.:?.,.,.,.3.:,.,.4.:,.,.5.:,.,.,.,.6.:,.,.7.:,.,.,.,.8.:,.,.,.,.9.:,.,.10.:,.,.,.,.,.11.:,.,.12.村居 宋代:,.,.13.村居 宋代:,.,.14.村居 唐代:,.,.,.,.15.村居 宋代:,.,.,.,.16.村居 清代:,.,.17.村居 宋代:,.,.

村居 cun ju(清 高鼎gao ding)cao chang ying fei er yue tian草长莺飞二月天,fu di yang liu zui chun yan .拂堤杨柳醉春烟.er tong san xue gui lai zao ,儿童散学归来早,mang chen dong feng fang zhi yan.忙趁东风放纸鸢.

dbpj.net | hbqpy.net | pznk.net | sgdd.net | rpct.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kcjf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com